pravidlá a podmienky

Zlatníctvo Sobolič Milan  IČO: 44865783  DIČ: 1081667862

 č.účtu Tatra banka SK80 1100 0000 0026 1340 0612   BIC ( SWIFT ) TATRSKBX

 

Obchodné  podmienky

 

Nami vyrábané šperky sú výlučne ručná práca zo 14 karátového zlata,žltého,bieleho,červeného,ružového.Na požiadanie je možné šperky vyrobiť aj z 18 karátového zlata prípadne zo striebra.Máte možnosť dať si aj vlastný materiál,kedy Vám bude počítaná len cena za prácu.Pri tomto systéme je potrebné mať o 9% viac materiálu pretože pri výrobe vzniká strata.Okrem nami vyrábaných šperkov Vám ponúkame aj odlievané šperky zo žltého aj bieleho zlata.Okrem toho aj strojové retiazky len v žltom zlate.Gravírované šperky majú rôzne gravírovanie na fotografii sú ukážky.Cena pri šperkoch je na vyžiadanie.Všetky šperky sú opuncované v zmysle Puncového zákona č.94/2013 Zb.z.

Potvrdenie objednávky raz za 24 hodín nakoľko tento systém odošle mail na našu mailovú adresu až potom ju môžeme potvrdiť.

Za porozumenie ďakujeme.

 

 

Spôsob objednania

 

Šperky z našej ponuky vyrábame na zákazku do 21 až 28 pracovných dní aj podľa Vášho návrhu.Pri zadaní záväznej objednávky nezabudnite prosím napísať veľkosť prsteňa,dľžku retiazky,náramku a zložiť 50 % zálohu na náš účet.Variabilný symbol napíšte číslo vzoru.Váhy uvedené pri šperkoch sa pohybujú v závislosti od veľkosti prsteňa,dĺžky retiazky,náramku.Hotové šperky posielame v cennom liste po uhradení  ostávajúcej sumy na číslo nášho účtu prípadne doplatok pri dobierke.

 

Ak od zákazníka nepríde záloha na náš účet do 5 pracovných dní bude objednávka z našej strany automaticky zrušená.

Pri nákupe nad 140.- € poštovné zdarma.

 

Stornovanie objednávky.

 

Kupujúci má právo odstúpiť od objednávky bez udania dôvodu do doby kedy nebude záväzne potvrdená.

Po záväznom potvrdení a zaplatení 50% zálohy môže kupujúci stornovať objednávku iba v prípade ak predávajúci nedodrží stanovené podmienky pri objednávaní a tovar nie je vyrábaný podľa osobitných požiadaviek kupujúceho.

Predávajúci má právo odstúpiť od objednávky v prípade ak zákazník zle vyplní údaje kupujúceho v objednávke napr.zle uvedená e-mailová adresa,telefónne číslo alebo adresa.

V zmysle § 12 zb.zák. č.108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru alebo uzatvorenia zmluvy,ak je predmetom zmluvy tovar,ktorý nebol vyrobený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho.Tovar treba poslať v cennom poistenom liste spáť nepoškodený, nie na dobierku.Po jeho obdržaní Vám budú vrátené peniaze v čo najkratšej možnej dobe.Najneskôr do 14 dní.

 

Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho.

 

Pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak,odstúpenie od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 12,bod 5,písmeno c zb.zák. č.108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a podľa §642 zb.zák.č.40/1964 Občianskeho zákonníka,v ktorých sa uvádza

(5) Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotebiteľa.

 

§ 642

(1) Až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.

 

 

 

 

Predávajúcemu vzniká nárok na storno poplatok,ktorý záhŕňa okrem zaplatenej zálohy aj výrobné náklady,ktoré vznikli predávajúcemu do doby zrušenia zmluvy,ak presahujú zaplatenú zálohu kupujúcim.

 

Prevzatie zákazky zákazníkom.

 

§ 650

(1) Objednávateľ je povinný prevziať vec najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia času, keď mala byť vec zhotovená, a ak bola vec zhotovená neskôr, do jedného mesiaca od jej zhotovenia. Ak tak neurobí, je povinný zaplatiť dohodnutý poplatok za uskladnenie.

Po obdržaní upomienky a stanovenom termíne prevzatia zákazky alebo opravy sa za každý začatý deň po termíne bude účtovať skladné vo výške 0,50 €

 

Ceny šperkov

 

Ceny pri šperkoch sú orientačné nakoľko sú ručne vyrábané ich váha sa pohybuje aj vzhľadom na veľkosť pri prsteňoch,alebo dľžke retiazok,náramkov.Presná cena sa vyčísli po odvážení nového výrobku.

 

Záručné a reklamačné podmienky

 

Záruka je 24 mesiacov. Záruka sa vzťahuje na vady,ktoré vznikli v priebehu záručnej doby preukazateľnou chybou výroby,technologického postupu,alebo skrytou vadou materiálu.

Záruka sa nevzťahuje na vady šperku vzniknuté v dôsledku opotrebovania spôsobeného obvyklým užívaním ako sú oxidácia, poškriabanie, ošúchanie, pozlátenie, rhodiovanie a pod.

Záruka sa tiež nevzťahuje na vady spôsobené nevhodným zaobchádzaním a mechanickým poškodením ako sú deformácie šperku,roztrhnutie retiazky,rozbitie kameňa,strhnutie závitu,ulomenie uška na náušnici a pod.

 

Odporúčame dodržiavať tieto zásady starostlivosti o šperky

  • nenosiť šperky pri pracovných činnostiach ( práca na záhrade,pranie,umývanie riadu ... )
  • nevystavovať ich chemickým vplyvom ( termálne kúpele,chemikálie,kozmetické prípravky...)
  • šperky čistiť a opravovať len u odborníkov,v prípade vlastného čistenia používať len prostriedky k tomu určené.
  • nedoporučujeme používať lacné chemické čističe,prípadne neexperimentovať v laboratóriach.
  • odkladať šperky na miesta k tomu určené ( šperkovnice,krabičky na šperky a pod. ...)